+972(0)9 894 94 10
+972(0)54 4529 805
+972(0)9 894 73 53
 
 
מעל 20 שנות פעילות
מעל מיליארד $ גיוסים
אתכם עד להצלחה
 
 
*שם מלא:
*טלפון:
*דוא"ל:
קטגורית שירות מבוקשת:
לקוח:
תיאור קצר:
מעוניין לקבל עדכונים והצעות במייל
 
 
ביטוח מקיף לרכב
ביטוח מקיף מפצה אותך על נזקים שנגרמו לרכב המבוטח או לרכב של מישהו אחר, צד ג'. אם הרכב שלך ניזוק, או אם פגעת ברכב של מישהו אחר, צד ג', תפוצה אם יש לך ביטוח רכב מקיף. הביטוח הנקרא "מקיף" כי הוא מקיף מגוון גדול של סיכונים שאתה מבוטח מפניהם, כמו גניבה, תאונה, שריפה, ועוד כפי שמפורט בפוליסה.

תעריפי ביטוח רכב מקיף

תעריפי ביטוח מקיף נקבעים לפי שווי הרכב, נתוני הנהג העיקרי ברכב, ומספר הנהגים הנוספים ונתוניהם. ניתן לרכוש גם ביטוח רכב למקרה גניבה בלבד (ללא כיסוי למקרה תאונה) או למקרה תאונה בלבד (ללא כיסוי למקרה גניבה). המחיר שתשלם יהיה זול יותר אך לא תהיה מכוסה מפני כל הסיכונים.

סכום הפיצוי

סכום הפיצוי יקבע לפי שיעור הנזק שנגרם לרכב. במקרה של גניבה הנזק הוא אבדן גמור ("טוטאל לוס") והפיצוי יהיה לפי ערך הרכב טרום הגניבה. במקרה של תאונה הנזק יקבע ע"י שמאי והפיצוי יהיה בהתאם. אולם בכל מקרה של נזק מעל ל- 50% משווי הרכב הנזק מוגדר על-ידנו כאבדן גמור והפיצוי שתקבל יהיה פיצוי בהתאם.

השתתפות עצמית

השתתפות עצמית הוא סכום שעליך כמבוטח בביטוח רכב לשאת כסכום ראשוני בעת נזק. סכום זה מופחת משווי הנזק שנגרם לך.

לדוגמא: אם נגרם לך נזק בשווי 20,000 ₪ וההשתתפות העצמית שלך היא 1000 ₪: הפיצוי שתקבל יהיה בסך 19,000 ₪. ניתן להקטין את ההשתתפות העצמית תמורת תשלום נוסף, או להגדיל אותה ולקבל הנחה.

תוספות כלולות בפוליסת ביטוח מקיף לרכב

הפוליסה לביטוח מקיף כוללת את הכיסויים האלה, ללא תשלום נוסף

הגנה משפטית: אם, חלילה, יהיה המבוטח מעורב בתאונה ויופעלו נגדו הליכים משפטיים פליליים בקשר לתאונה, יועמד לרשותו עורך דין, או ישולם עבורך שכר הטרחה לעורך-דין שיבחר המבוטח.

טיפול בתביעות צד ג': אם יצטרך המבוטח לתבוע מישהו על נזק שנגרם באשמתו לרכב המבוטח, יקבל המבוטח סיוע בהליכים המשפטיים, ובמידת הצורך, אם יזדקק לייצוג עורך-דין, ישולם שכר הטרחה לעורך-הדין שייבחר.

תחבורה חלופית למוסך הסדר: אם הרכב המבוטח ינזק בתאונה ויבחר הבמוטח לטפל בו במוסך הסדר, יקבל המבוטח רכב חלופי לשימוש עד גמר הטיפול ברכבו.

כיסויים מומלצים נוספים בביטוח מקיף לרכב

שרותי דרך וגרירה לכל מקרה של תקלה ברכב, ע"י חברת שירותי דרך, 24 שעות ביממה.

הרחבות ותוספות לבחירה  - חבילה הכוללת שירותי ערך מוסף לנהג המתווספת לכיסוי שירותי הגרירה. החבילה יכולה ותכלול: שירות החלפת גלגל במקרה של תקר, שירות מוסך זה -לקיחת הרכב לטיפול במוסך, שירות טסט - לקיחת הרכב לטסט, שירות אספקת דלק במקרה שהרכב "נתקע" בלי דלק. השירותים ינתנו כנגד השתתפות עצמית, למעט שירות החלפת גלגל שינתן בחינם לנשים.

תיקון שמשות (כולל שמשות עד הבית): כיסוי לנזק שנגרם לשמשות מכל סיבה שהיא, ללא השתתפות עצמית, וכולל שרות תיקוני שמשות בבית הלקוח

רכב חלופי לגניבה: רכבך נגנב, תקבל רכב חלופי, שישמש אותך בתקופת הטיפול בתביעה למשך 27 ימים.

רכב חלופי לאובדן גמור: במקרה של אובדן גמור כתוצאה מתאונה תקבל רכב חלופי שישמש בתקופת הטיפול בתביעה למשך 15 ימים.

חדש תמורת ישן: אם הרכב המבוטח חדש (כלומר, רכב משנת הייצור הנוכחית או משנת ייצור קודמת), ונגרם לו נזק של אובדן גמור, תקבל מאיתנו רכב חדש מאותו יצרן ודגם.

רדיו-דיסק חלופי: אם נגנב לך הרדיו-דיסק, או ניזוק, תקבל מאיתנו רדיו-דיסק חלופי, כולל התקנה.

כיסוי לנהג צעיר למספר ימים: כיסוי המותאם במיוחד לחיילים בחופשה, שרוצים לקחת את האוטו ולצאת לבלות. במקום לרשום אותם כנהג נוסף לכל התקופה, דבר המייקר את הביטוח, ניתן לרכוש כיסוי מוגבל לימים מספר בלבד.
 
כל הזכויות שמורות MTF. ©2021
Created by RightClick