+972(0)9 894 94 10
+972(0)54 4529 805
+972(0)9 894 73 53
 
 
מעל 20 שנות פעילות
מעל מיליארד $ גיוסים
אתכם עד להצלחה
 
 
*שם מלא:
*טלפון:
*דוא"ל:
קטגורית שירות מבוקשת:
לקוח:
תיאור קצר:
מעוניין לקבל עדכונים והצעות במייל
 
 
תקנות הניוד
ועדת הכספים של הכנסת אישרה לאחרונה את תקנות הניוד של חסכון פנסיוני, ושינתה את מפת החיסכון הפנסיוני בישראל. עד תחילת יישום תקנות הניוד לא ניתן היה להתחרט על בחירה במוצר חסכון פנסיוני או להעביר את הכספים שנצברו לניהול גוף אחר או למוצר פנסיוני שונה. כניסת תקנות הניוד הפנסיוני לתוקף באוקטובר 2008 יוכלו החוסכים להעביר את הכספים שצברו בין מוצרי החסכון השונים: קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוח חיים.
תתאפשר ניידות מלאה בין המוצרים לבין עצמן והניידות חד כיוונית ממוצרי חיסכון הוניים (חסכון

שמתקבל כסכום חד פעמי) למוצרי חיסכון קצבתיים (חסכון שמתקבל כתשלום חודשי). 

ניתן לקרוא אודות קופת גמל משלמת 

ניתן לקרוא אודות קופת גמל לא משלמת

אמנם חלק מפוליסות הביטוח שהונפקו עד 2007 גובות קנס משיכה לתקופה של בין 5-10 שנים, אולם בפוליסת ביטוח שהונפקו מ-2007, בקרנות פנסיה ובקופות גמל אין כל תשלום עבור המעבר.

הסיבות למעבר בין מוצרי חסכון פנסיוני מגוונות, אך לרוב מדובר בחוסכים שאינם שבעי רצון מניהול הכספים או מהשירות של הגוף המנהל, או בלקוחות שאין התאמה בין צרכיהם והעדפותיהם לבין המוצר הפנסיוני לו הם מפקידים (קופת גמל, קרן פנסיה או פוליסת ביטוח). היות שטיבו של החיסכון הפנסיוני מושפע מרמת הניהול, מגובה דמי הניהול ומרמת השירות של הגוף המנהל, ניתן להניח שתקנות הניוד הפנסיוני יחייבו את הגופים המנהלים להתייעל בניהול הסיכונים ובשירות ללקוח.

תקנות הניוד הפנסיוני מרחיבות במידה ניכרת את אפשרויות הבחירה של הלקוח, שמתבטאות בבחירה בין גופים מנהלים שונים ובין סוגי מוצרים שונים. תקנות הניוד קובעות גם כי ניתן בכל עת להעביר חיסכון פנסיוני, למרות שככלל כדאי לבחון את הביצועים והשירות של הגוף המנהל לאורך זמן.

פיצול כספי חסכון פנסיוני

בעקבות תקנות הניוד, לקוחות אינם חייבים להעביר את כל כספי החסכון שצברו: בידיהם אפשרות לפצל את הכסף בין כמה גופים מנהלים או בין מוצרים פנסיוניים.

על מנת להעביר כספי חסכון פנסיוני, יש לפנות לגוף שאליו מעוניינים לעבור ולבקש טופס בקשת העברה. הגוף המנהל אינו מחוייב לקבל את הלקוח המבקש להצטרף, ועל כן יבחן אם הוא עומד בתנאים הנדרשים. לאחר מכן, יחתום הגוף המנהל החדש על התחייבות לקבל את כספי הלקוח ולשאת באחריות ביטוחית לגביו. כמו כן, מנהל הגוף החדש יסביר ללקוח מהם הסייגים שיחולו עליו כבר בעת מתן טופס בקשת ההעברה, כדי למנוע חוסר וודאות.

ההחלטה בנוגע למוצרי חסכון פנסיוני של שכירים היא שלהם, ולא של המעסיקים, שאינם רשאים להעביר על דעתם את כספי החסכון למוצר או לגוף מנהל אחר, שכן בעל החסכון הוא מורשה החתימה היחיד על טופס הבקשה להעברת כספים. שכירים יכולים גם לאחד את כספי החסכון שצברו בקופות שונות ובמקומות עבודה שונים.

המועד שבו עוברת האחריות הביטוחית על חסכון פנסיוני מהגוף המנהל הקודם לגוף החדש נקרא המועד הקובע, ובו עוברת האחריות הביטוחית מהגוף המנהל הקודם לגוף החדש. מהמועד הקובע, נחשב הלקוח ע"פ תקנות הניוד למבוטח לכל דבר ועניין בגוף החדש, גם אם כספי החסכון טרם הועברו - וזאת בתנאי שרכש כיסויים ביטוחיים בגוף המנהל החדש. עבור בעלים של חסכון פנסיוני בתשלום חודשי, המועד הקובע הוא מועד ההפקדה הראשונה לאחר חתימה על בקשת ההעברה. עבור מי שלא מפקיד כספים באופן שוטף, המועד הקובע הוא מועד החתימה על בקשת ההעברה. על מנת למנוע אי וודאות, התקנות החדשות בנושא תקנות הניוד קובעות כי שני הגופים (הקודם והחדש) מחוייבים לשלוח ללקוח הודעה בדבר הסכום שהועבר והתקבל בחסכון על שמו.

העברת הכספים לגוף המנהל החדש מתבצעת תוך 20 ימי עסקים מיום הגשת טופס בקשת ההעברה או מהמועד שבו הופקד לראשונה כסף בגוף המנהל החדש - לפי המאוחר שבין השניים.

קרן השתלמות למרות שנחשבת למוצר פנסיוני איננה רלבנטית לתקנות הניוד. לא ניתן להעביר כספים שנצברו בקרן השתלמות למוצר פנסיוני אחר.

האחדת כללי המיסוי

האחדת כללי המיסוי על המוצרים הפנסיוניים, קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים, תגביר את התחרות בשוק הפנסיוני לטובת הצרכנים, שנהגו עד כה לבחור פעמים רבות בחסכון פנסיה על פי שיקולי מס ולאו דווקא על פי הצרכים הפנסיוניים. בעוד שבעבר זכו קרנות פנסיה ליתרון לעומת קופות גמל וביטוחי חיים, כיום מציעים שלושת האפיקים את אותן ארבע הטבות מס: ההפרשה של המעביד לפנסיה של העובד אינה נחשבת לחלק משכרו ולכן היא פטורה ממס הכנסה, ההפרשה של העובד לפנסיה נהנית מזיכוי מס בגובה 35%, כל הרווחים הנצברים בחיסכון הפנסיוני פטורים ממס רווחי הון עד לגיל הפרישה, ובעת הפרישה יקבל הגמלאי את הפנסיה שלו פטורה ממס הכנסה עד לתקרה שנקבעה בידי משרד האוצר, שעומדת כיום על 6,500 שקל בחודש.

חוק הייעוץ הפנסיוני

על פי שינוי זה יוכלו מעתה יועצי פנסיה להעניק שרותי ייעוץ לכל המוצרים הפנסיונים, לרבות מוצרי ביטוח פנסיוני. החוסכים צפויים לזכות בזכות מהלך זה בייעוץ איכותי יותר, שכן יועץ הפנסיה, הפועל בסביבה אובייקטיבית (לרוב במערכת הבנקאית) יתוגמל באופן זהה על הפצת כלל המוצרים הפנסיונים וקופות גמל - וזאת לעומת סוכן פנסיוני, הרשאי לקבל עמלה שונה מיצרנים שונים ולעבוד רק עם חלקם, ובכך לשמור על זיקה אליהם. קרא עוד על ייעוץ פנסיוני
 
כל הזכויות שמורות MTF. ©2021
Created by RightClick