+972(0)9 894 94 10
+972(0)54 4529 805
+972(0)9 894 73 53
 
 
מעל 20 שנות פעילות
מעל מיליארד $ גיוסים
אתכם עד להצלחה
 
 
*שם מלא:
*טלפון:
*דוא"ל:
קטגורית שירות מבוקשת:
לקוח:
תיאור קצר:
מעוניין לקבל עדכונים והצעות במייל
 
 
קרן השתלמות
קרן השתלמות שימשה בעבר לחיסכון המיועד למימון לימודים או השתלמויות. כיום כספים שהופקדו לקרן השתלמות ניתנים למשיכה לכל מטרה כעבור 6 שנים.

קרן השתלמות היא אפיק חסכון מועדף לטווח בינוני - מכיוון שהעמיתים בקרן השתלמות נהנים מהטבות מס על הפקדותיהם.

יתרונות החסכון באמצעות קרן השתלמות

קרן השתלמות היא תוכנית חסכון לתקופה של שש שנים, שבה מפקידים העובד והמעסיק כספים מדי חודש, וזאת בהתאם לגובה שכר העובד. קרנות השתלמות לעובדים הם כלי חסכון לטווח קצר ובינוני, המורכב מהפרשה חודשית של 10% משכרו של העובד לקרן, מתוכם עליו להפקיד עד 2.5% משכרו לקרן, כאשר המעביד מוסיף על הפקדה זו עד 7.5% מהשכר.

קרנות השתלמות מציעות לעובדים יתרון עצום על פני כל תוכנית חסכון אחרת: הפרשת המעביד לקרן, בגבולות התקרה שנקבעה לעניין זה, פטורה ממס, וזאת על אף שהיא מגיעה בסופו של דבר לכיס העובד. יתרון בולט זה של קרנות השתלמות הולך וגדל ככל שגדל שיעור המס השולי שחל על העובד. למעשה, לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל נותרה קרן השתלמות האפיק היחיד (שאינו לטווח ארוך) אשר מעניק פטור מסוג זה למפקיד, שיכול מצדו למשוך סכומי כסף מהחשבון, ובהם גם את הרווחים והריבית שאותם צבר בקרן, ולקבל עבורם פטור.

פטור זה ממס הכנסה ניתן רק לאחר שחלפו שש שנים מההפקדה הראשונה בתכנית. עם זאת, אם הגיע העובד לגיל פרישה (כלומר לגיל 67 עבור גברים ו-62 עבור נשים), או במקרה שהכספים שברצונו למשוך אכן מיועדים למימון השתלמות מקצועית, הרי שיוכל למשוך את מלוא הסכום כבר אחרי שלוש שנים ממועד ההפקדה הראשונה, ועדיין לקבל את הפטור.

שמה של קרן השתלמות עשוי להטעות: המדינה אינה מטילה בפועל כל מגבלה על השימוש בכסף שנצבר בקרן לאחר שש שנים, ואינה מחייבת לעשות בו שימוש לצורך השתלמות זו או אחרת. עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חסכון משתלם ביותר שזוכה לפטור נדיר ממס הכנסה.

לכל עובד סמכות בלעדית לקבוע באיזה קרן השתלמות ברצונו להיות חבר, ועל כן ביכולתו לחפש אחר הקרן שמתאימה לו ומשתלמת לו ביותר. בחירתו של העובד בקרן זו או אחרת זהה בשיקוליה לאלו שמלווים כל השקעה בתוכנית חסכון או בשוק ההון, ומתבססת על הגוף המנהל, מדיניות ההשקעות של הקרן, ביצועיה בשנים האחרונות וכולי. יתרון נוסף טמון ביכולתו של העובד להעביר את כספי קרן ההשתלמות לקרן השתלמות חדשה בכל עת שיבחר, וזאת תוך שמירת הוותק שנצבר בקרן הקודמת.

רבים מושכים את כספי הקרן מייד עם תום שש שנות החברות, אולם אין חובה למהר ולעשות זאת. הכספים שהופקדו בקרן ממשיכים להיות מושקעים, והזכות למשוך אותם, כמו גם את הכספים שממשיכים להגיע לחשבון מדי חודש, נשארת בידי העובד. לעומת זאת, אם הכספים אכן נמשכים, החשבון לרוב נסגר להפקדות נוספות, ויש לפתוח חשבון חדש, שממנו ניתן יהיה למשוך כספים רק לאחר שיעברו שש שנים מההפקדה הראשונה.

יתרונות בהשקעה בקרן השתלמות בהשוואה לתיק השקעות מנוהל

היתרונות מתייחסים להשקעה בקרן השתלמות נזילה במעמד עצמאי, בסכומים שמעבר לתקרת ההפקדה המוטבת - 16,440 ש"ח לשנה. בהפקדות לקרן השתלמות עד תקרה ההפקדה המוטבת נהנה העמית גם מהוצאה מוכרת ומפטור ממס רווחי הון.

  תיק השקעות קרן השתלמות
מועד מס רווחי הון בעת מכירת כל נייר ערך. במועד הפדיון של קרן ההשתלמות.
שיעור מס רווחי הון עשוי להיות גבוה מ-20% 20%
קיזוז הפסדי הון דורש דיווח שנתי לרשויות המס ולא מתבצע אוטומטית בין שנים. קיזוז הפסדי הון רב שנתיים מתבצע אוטומטית בעת משיכת הקרן.
ניידות על מנת להחליף פרופיל השקעה או להחליף מנהל תיק יש למכור את ניירות הערך, לשאת בעלויות עסקה וכן מתרחש אירוע מס. ניתן לעבור בין קרנות השתלמות בפרופילים שונים או להעביר את הקרן למנהל השקעות אחר ללא עלויות עסקה ומבלי שיתרחש אירוע מס.
עלויות קניה ומכירה לפי הסכם עם הבנק / חבר הבורסה. עלויות קניה ומכירה בד"כ נמוכות יותר.
פיזור ניירות ערך מצומצם (תלוי בהיקף התיק). פיזור רחב.
השתתפות בהנפקות ניתן להשתתף רק בשלב הציבורי. ניתן להשתתף בשלב המוסדי או הציבורי.
 
כל הזכויות שמורות MTF. ©2021
Created by RightClick