+972(0)9 894 94 10
+972(0)54 4529 805
+972(0)9 894 73 53
 
 
מעל 20 שנות פעילות
מעל מיליארד $ גיוסים
אתכם עד להצלחה
 
 
*שם מלא:
*טלפון:
*דוא"ל:
קטגורית שירות מבוקשת:
לקוח:
תיאור קצר:
מעוניין לקבל עדכונים והצעות במייל
 
 
ביטוח חבויות
ביטוח חבויות הוא ביטוח אחריות חוקית המגן על צד שלישי במקרה שנגרם לו נזק הקשור אליכם בהתאם לגובה האחריות בפוליסה.

קיימת חשיבות עליונה בבחירת סוכן ביטוח מקצועי ומנוסה המכיר את רזי פוליסת חבויות לסוגיהן.
חבות מקצועית,
חבות צד ג',
חבות המוצר,
חבות מוסכים

חבות צד ג' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

פוליסת חבות צד ג' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, מכסה רשלנות כתוצאה מנזק תאונתי של אדם או חברה שנגרם לצד שלישי וגרם לו לנזק לגוף או רכוש במהלך הביטוח. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי חשוב לעסק, חברה או ארגון בו קיים סיכון כלשהו לפגיעה בלקוחות או בשכנים וכן לבעלי נכסים, דירות וכלי רכב, למעט נזק לעובדי החברה.

אחריות מעבידים – חבות מעבידים

חבות מעבידים מגן על המעסיק עקב רשלנותו מפני תביעת עובד שנפגע בתאונת עבודה . חשוב לציין כי פוליסת חבות מעבידים באה כביטוח משלים בנוסף לסכומי פיצויים אשר משולמים לעובד על ידי המוסד לביטוח לאומי ולא במקומם. הפוליסה משלמת פיצויים גם בגין מחלות מקצוע.

אחריות המוצר – ביטוח חבות המוצר

פוליסת ביטוח חבות המוצר מבטיחה לכם כיסוי במקרה של תביעות הקשורות למוצר פגום שטופל ו/או שייצרתם אותו ו/או סופק על ידי העסק שלכם ויצא משליטתכם. ושגרם למבוטח לנזק של מחלה, נזק גופני, מוות, אובדן או נזק לרכוש כתוצאה משימוש במוצר.

פוליסה זו מכסה מקרים שבהם גם אם מוגשת נגדכם תביעה כתוצאה מפגם במוצר שאינכם אחראיים ישירות להיווצרותו, עדיין עליכם לפצות את האדם או האנשים שנגרמו לו נזקים בגין כך.

אחריות מקצועית – חבות מקצועית

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית מכסה חבות של אדם / חברה / מנהלים בחברה ועובדים, אשר כשלו בביצוע עבודתם המקצועית כתוצאה מרשלנות או טעות שגרמה נזק לצד שלישי (לקוח, ספק) נזק גופני, נזק לרכוש או נזק כספי טהור.

בשנים האחרונות גברה המודעות לביטוח אחריות מקצועית ( חבות מקצועית ) בשל גידול מתמיד בהגשת תביעות נגד אנשי מקצוע.

למי כדאי לבחון ביטוח חבות מקצועית ? ביטוח אחריות מקצועית רלוונטי לבעל /ת מקצוע הרוצה להבטיח הגנה משפטית במקרה של תביעה בגין טעות או רשלנות. ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין, ביטוח אחריות מקצועית למטפל אלטרנטיבי, ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים, ביטוח אחריות מקצועית לנותני שירותים ועוד.

חשוב לדעת - חבות מקצועית רלוונטי גם לפורשים מהמקצוע : איש מקצוע הפורש מקצועו נותר חשוף לתביעות רשלנות מקצועית בגין שירות שביצע בעבר. לכן יש לשקול בחיוב רכישת ביטוח חבות מקצועית ולפרוש מהמקצוע עם שקט נפשי.

ביטוח אחריות מוסכים – חבות מוסכים.
ביטוח חבות מוסכים הינו ביטוח ייחודי לפי עיסוק וכוללת מוסכי פחחות, מוסכי רכב, פנצ'ריות, טיפולי זגגות וכו'. פוליסת ביטוח חבות מוסכים רלוונטית לכל מוסך המטפל, מתקן, משפץ ונותן שירות מקצועי לרכב הנשאר בתחום אחריותו ובתוך המוסך עצמו לאורך כל משך הטיפול ועד להשבתו לבעליו. כיסוי ביטוחי של חבות מוסכים מבוסס על אירוע ביטוחי שחל בפרק הזמן שכלי הרכב נמצא באחריות המוסך המטפל
 
כל הזכויות שמורות MTF. ©2021
Created by RightClick